[sharing] Hadist Seputar Safar

Berapa Lama Seseorang Dianggap Sebagai Musafir dan Mengqashar Shalatnya?

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam, keluarga, para shahabat dan pengikut setia mereka sampai hari kiamat; Amma ba’du,

Berikut ini kami persembahkan sebuah tulisan untuk teman-teman yang sering safar atau berada di perantauan, yaitu tentang batasan berapa lama seseorang itu dianggap sebagai musafir dan mengqashar shalatnya.
Kami menulis ini ketika berada di tengah laut, yaitu di Anjungan Minyak Chevron di West Seno Lepas Pantai Makassar, yang mana kami menyarankan kepada teman-teman di sini untuk mengqashar shalatnya karena mereka dihukumi sebagai musafir dan yang afdhal bagi musafir adalah mengqashar shalat. Continue reading

Pahami Kembali Hukum Shalat Ied

Ada sebagian kaum muslimin berkata demikian, “Bahwa sholat ied is sunnah so bagi yang menjalankan dapat pahala dan yang tdk melaksanakan tidak mendapat pahala, juga tidak dapat siksa.” Lalu, benarkah pernyataan ini? Tenang, perkataan tersebut sangat jauh dari tuntunan agama. Tidak berdalil dan berangkat dari hawa nafsu dan kebodohan. Lihatlah bagaimana para ulama menjelaskan masalah ini. Simak perkataan mereka rahimahumullah berikut ini. Continue reading

Apabila Shalat Ied Bertepatan dengan Hari Jum’at

Telah meriwayatkan Abu Daud (1070), An-Nasa’i (3/194), Ibnu Majah (1310), Ibnu Khuzaimah (1461), Ad-Darimi (1620) da Ahmad (4/372) dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami ia berkata.

“Aku menyaksikan Mua’wiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, ia berkata : “Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemunya dua hari raya pada satu hari ?” Continue reading

Hadist Yang Berkaitan Dengan Bulan Rajab

Berikut ini kutipan terjemahan dari kitab

Al Fawaaid Al Majmu`ah fi Al Ahadiits Al Maudhu`ah, hal. 100-101, dan hal. 439-440. Karya Syaikul Islam Muhammad Bin `Ali As Syaukaniy (Wafat 1250 H):

“Rajab adalah bulan Allah, Sya`ban bulan Saya (Rasulullah Shollallahu `alaihi wa Sallam), sedangkan Ramadhan bulan ummat Saya. Barang siapa berpuasa di bulan Rajab dua hari, baginya pahala dua kali lipat, timbangan setiap lipatan itu sama dengan gunung gunung yang ada di dunia, kemudian disebutkan pahala bagi orang yang berpuasa empat hari, enam hari, tujuah hari, delapan hari, dan seterusnya, sampai disebutkan ganjaran bagi orang berpuasa lima belas hari. Continue reading

Jangan Hanya di Jadikan Hiasan

sejenak mari kita merenung..sesibuk apa diri kita hari ini dan apa saja yang kita lakukan. Apakah kita melakukan pekerjaan kita terus menerus atau sudah melakukan rehat walaupun sejenak saja. Seberapa jauh kita mengenal kita, seberapa jauh kita memperhatikan diri kita bahkan seberapa jauh kita memikirkan dunia akhirat kita yang nantinya kita akan kekal di dalamnya. 2 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, 30 detik atau 1 detik kita mengingat Rabb pencipta diri kita dan alam yang kita huni dan mengingat akhirat nanti? Continue reading

Buah Cinta(2)

NIKMAT DAN KEGEMBIRAAN

Nikmat cinta di dunia terlalu kecil dibanding kenikmatan surga di akhirat. Kendati demikian, nikmat cinta tersebut adalah surga dunia, kebahagiaan jiwa, kelezatan ruhani, dan berbagai kesenangannya yang lain. Tidak ada suatu kenikmatan pun di dunia ini yang bisa menyamai dan menandinginya. Continue reading